Lever holdningskontrakt

Holdningskontrakt for medlemmer i Mjøndalen Idrettsforening

MIFs verdier er:

ÆRLIGHET, RESPEKT OG INKLUDERING – må alltid gå foran

MIFs utøvere, ledere, trenere, dommere og frivillige og medlemmer for øvrig skal opptre i samsvar med verdiene (vedtatt at MIFs styre i 2013). I dette ligger:

  • Vi holder det vi lover og har en åpen kommunikasjon.
  • Vi har respekt for andre og gjør alltid vårt beste.
  • Vi har forståelse for andr es meninger og kulturer.
  • Vi tar vare på hverandre og bidrar til at alle føler tilhørighet.
  • Vi forplikter oss til å stille på klubbens dugnader.
  • Medlemmer plikter å betale medlemskontingent og aktivitetsavgift til den gruppa man er aktiv i .

 

Det kan medføre konsekvenser for medlemmet ved brudd på MIFs verdier.

Fair Play-reglene vedtatt av NIF skal følges av alle MIFs utøvere.

MIFs styre og gruppeledere plikter å gjøre MIFs verdier kjent for alle i sine grupper.

 
Våre samarbeidspartnere